EMAS


Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Našou prioritou je presadzovať environmentálne správanie, ktoré presahuje zákonom stanovené požiadavky. Preto sme sa ako jedna z mála stavebných spoločností na Slovensku rozhodli zapojiť do európskej Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit.

EMAS je manažérsky nástroj určený pre organizácie, ktoré sa zaviazali neustále zlepšovať svoje environmentálne správanie.

> Stiahnuť Environmentálne vyhlásenie 2024 – 2027


> Stiahnuť Certifikát EN ISO 9001:2015


> Stiahnuť Certifikát EN ISO 14001:2015


> Stiahnuť Certifikát ISO 45001:2018