Vydrica získala stavebné povolenie pre objekty prvej etapy

30. septembra 2022

Vydrica vstupuje do ďalšej fázy. Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí sme získali stavebné povolenie pre objekty prvej etapy, ktoré je už právoplatné. S výstavbou prvých budov by sa tak malo začať už tento rok.

Vydrica doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia, predĺži bratislavské korzo a plynulo prepojí nábrežie s hradom. Územie bude pretvorené v novú mestskú štvrť, ktorá má všetky znaky autentického a živého mesta a zároveň rešpektuje genius loci tejto jedinečnej lokality. Na historickú dôležitosť budú odkazovať viaceré historické pamiatky, ktoré budú zachované a zrevitalizované.

Práve Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi , bude v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park. „Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujemeso Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák.

Vydrica vstupuje do ďalšej fázy

Práve Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi , bude v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park. „Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujemeso Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák.

  • Vydrica doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia
  • Vydrica bratislavskému vynálezcovi doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia
  • Vydrica vstupuje do ďalšej fázy. Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí

Vydrica vstupuje do ďalšej fázy

  1. Vydrica doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia
  2. Vydrica bratislavskému vynálezcovi doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia
  3. Vydrica vstupuje do ďalšej fázy. Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí

Práve Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi , bude v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park. „Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujemeso Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák

Zoltán Müller
„Obnovu najcennejšieho pamiatkovo chráneného objektu – Vodnej veže pravidelne komunikujeme s bratislavským Magistrátom. Po podpísaní Memoranda, v ktorom sme sa zaviazali čo najcitlivejšie pracovať s historickou hodnotou Vydrice, pripravujeme spolu s mestom architektonickú súťaž, ktorej víťaz sa bude podieľať na budúcej podobe Vodnej veže.“

Práve Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi , bude v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park. „Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujemeso Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák